• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Araçlar

engincivan.net

Cu
23
Ağu
MERKEL NEREYE KOŞUYOR? PDF
engincivan tarafından yazıldı   
Cuma, 21 Ekim 2011 14:21

MERKEL NEREYE KOŞUYOR?

Geleneksel Türk-Alman Dostluğu derler. Tarih sahnesine gecikmiş olarak çıkan Alman sömürgeciliğinin Doğuya açılımı, Osmanlı İstanbul’undan başlayıp  Bağdat Demiryoluyla Hicaz’a uzanırdı. Sultanahmet meydanındaki Alman Çeşmesi Osmanlının Kaysere İstanbul hatırasıdır.

 İmparatorluk çökünce dostlara vefa konusunda hassas olan Almanlar Boğaz’ bir denizaltı gönderip Enver Paşa’nın kaçmasına yardımcı olmuşlardı.

 

 

 

Tokadı Yedikten Sonra : 

İkinci Dünya Savaşında feci şekilde dağılan Almanlar ekonomilerini hayata geçirecek iş gücünden yoksun kalınca önce yakın komşularına başvurdular. Onlarında çoğu kendileri gibi genç kuşakları harcadığı için birden akıllarına eski dostları Türkiye geldi. Ve Almanların yaptığı demiryolu tekrar işlevlik kazanarak Anadolu’nun köylülerini vagon vagon  Avrupa’ya  taşımaya başladı. Ancak bu sefer ki işbirliği eşit değildi. Artık muhatapları kapalı bir ekonomi, yarı sanayileşmiş bir tarım ülkesiydi. Uluslar arası şirketler ‘taşeronluk’ kurumunu henüz geliştirmedikleri için, Almanların ithal etmek zorunda kaldıkları iş gücü, ileride sorun olmasın diyerek ‘Misafir İşçi’, ‘Gastarbeiter’ olarak tanımlandı. 

Fakat işler sanıldığı gibi gitmedi,  Almanlar zenginleştikçe doğum oranları düşerken, Türkiyeli misafirler bir yolunu bulup üçüncü dördüncü kuşak Almanyalı oldular. 

Berlin duvarı hızla çöküp Almaya birleşince ortaya bambaşka bir Almanya çıktı.

Avrupa Bölünürken 

Yunanistan kriziyle tetiklenen kaos şu gerçeği ortaya çıkardı: Avrupa’da Avrupa’dan içeri başka bir Avrupa var. O bölgede Hollanda, Almanya, Avusturya, Çek ve Polonya Cumhuriyetlerinden müteşekkil.  Bu bölgeye Danimarka’yı, İsviçre’nin Almanca konuşan kısmını ve Belçika’nın Flamanlar’ını  vasal bölgeler olarak rahatlıkla ekleyebiliriz. 

Ortaya çıkan bölge, Hitler’in ‘Lebensraum’,  Almanya’nın  Yaşam Alanı’ olarak tanımladığı bölge. Yanlış anlaşılmasın Führer’in bu değerlendirmesi 60 yıl sonra gerçekçi gözükmekte ama bu hedefe ulaşmak için 6 milyon Musevi’yi sabun yapması tarihin en büyük sapıklığı. 

Coğrafya kaderdir gerçeğinden hareket edersek Alplerin ortadan böldüğü Avrupa’da Akdeniz insanı daha farklı bir insan ve bu nedenle, örneğin Yunanlılar, kazdıkları çukurdan çıkamayacaklar.

 
Son Güncelleme ( Pazartesi, 05 Mart 2012 19:09 )
Devamını oku...
 
ARAP BAHARI PDF
engincivan tarafından yazıldı   
Salı, 27 Eylül 2011 12:19

İnsan bazen zamanın ilerisinde oluyor. O gün yazdıkları güncelden ötede kalıyor. Nisan 2005'de bir analiz yapmıştım, o analiz şimdi geldi bizi yakaladı. Orta Doğu'da değişim rüzgarları esmekte. AB çatırdıyor. Türkiye'de etkilenecek. Kaçınılmaz bir olgu. Analizimi yeniden yayınlıyorum. Doğru kavramlar doğru analizleri getirir.

  

 

 

 

 

ARAP BAHARI  

Güzel Türkçemizde Arap Saçı, Arap Sabunu gibi ilginç deyimler var ama ‘Arap Baharı’ henüz dilimize girmedi. ‘Arap Baharı’ global medyanın Irak’ta Saddam rejiminin sona ermesi ile başlayan iklim değişikliğine verdiği ad. Bu iklim değişikliği o kadar hızlı ve güçlü gerçekleşmekte ki, etkileri Doğu Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar hissediliyor.

 

Bu haftaki analizimde İslam dünyasında demokratikleşme hareketinin siyasal kavramları üzerinde durmak istiyorum. Bazı kavramları doğru anlamak ve kavramak sanırım Orta Doğu’da yaşananan demokrasi hareketinin sonuçlarına ışık tutacak. ABD stratejistlerinin beklentilerinin ne kadar gerçekçi olduğu konusunda sağlıklı tahmin yapmamıza yardımcı olacak. Arap Baharı konusundaki analizimizin en önemli sonucu, gelişmelerden etkilenecek coğrafyanın bir parçası olan Anadolu’da ne tür siyasi rüzgarların eseceği konusunda bir nebze fikir sahibi olmak.

 “Hurriya wa adl ” 

“ Hürriyet ve adalet “ yukarıdaki kavramların Türkçesi. Genç Osmanlı zabitleri zayıflayan İmparatorluğu kurtarmaya çalışırken Batılılaşmayı can simidi olarak gördüler. Batı’nın Sanayi üretimi ve askeri gücün beraberinde paket olarak gelen demokratikleşme ve kurumlarının farkına varmak biraz zamanlarını aldı ve kafaları karıştırdı. Bütün bu kavram kargaşasına en büyük katkı, o güne kadar İslam geleneğinden gelen yönetim, iktidar ve hürriyet konusunda yaşandı. İkiyüz yıl sonra bu kargaşa halen devam etmekte. 

Batılılaşmanın üzerinde durduğu iki kavram, eşitlik ve hürriyet konusunda Orta Doğu bir hayli bocaladı. Fransız Devriminin getirdiği, ‘egalite et liberte = eşitlik ve hürriyet’ kavramları İslam geleneğinde biraz farklı algılanmakta idi. Eşitlik konusunda İslamiyet’in başlangıç noktası bütün kulların Tanrı nezdinde eşit olduğu prensibinden hareket ettiği için, bu konuda fazla bir anlaşmazlık yoktu. Asilzade ve yerleşik aristokrasi konusunda Avrupa çok daha kemikleşmiş olduğu için aslında Orta Doğu belki de daha eşit bir toplum görünümünde idi. Sorun hürriyet konusunda yaşanmakta idi. Hürriyet İslam’da ve Orta Doğu’da siyasi bir kavram değildi. Hürriyet İslam’da hukuki bir kavramdı, köle olup olmamakla ilgili bir konumu tarif etmekte idi. Köleliğin yaygın olmadığı İslamiyet’te liberte = hürriyet siyaseten fazla bir ağırlık taşımamakta idi. Azat edilmiş olmak hür olmaya eşitti. Sonunda Orta Doğu’lu düşünürler durumu fark ettiler. Aslında Avrupalılar, hürriyetten söz ettikleri zaman, Müslümanların adalet kavramından söz etmekte idiler. Geleneksel İslami prensiplere göre ‘doğru’ iktidar ‘adil’ olan iktidardı. Adil olmak ise kanuna uyan adalet olarak görülmekte idi. ‘Doğru’ iktidar olmanın şartı ise iktidara adil olarak gelmek ve adil bir yönetim sergilemekti. 

Hz. Muhammed’in Dialektik Adaleti :

Hz. Muhammed’in yaşamı boyunca gerek vahiy gerekse sünnet yolu ile ortaya çıkan siyasi yönetim ikiye ayrılmaktadır. Birinci bölümde, Hz Muhammed mevcut rejime karşıdır. Putperest Mekke oligarşisine karşı mücadele verir ve Tanrı’nın mesajını ulaştırmaya çalışır. Mekki ayetler ve hadisler Hz. Muhammed’in mevcut rejime karşı verdiği mücadelenin belgesidir. 

Mekke’den Medine’ye hicret, Hz. Muhammed’in liderliğine büyük bir transformasyon getirir. Hz. Muhammed devlet başkanıdır ve devlet başkanlarının fonksiyonlarını yerine getirir; Yönetir, kanun çıkarır, savaş ve barış yapar. Kısacası mevcut rejimin çizdiği çerçeve içinde adil yönetim sağlar. İşte Orta Doğu’nun siyasi geleneği ve yönetim tarzı Hz. Muhammed’ten günümüze Mekke ve Medine dönemlerinin iki değişik tarihsel evresinden kaynaklanmaktadır. Doğası dialektiktir. 

 

Son Güncelleme ( Pazartesi, 05 Mart 2012 19:13 )
Devamını oku...
 
ŞU TANK MESELESİ PDF
Engin Civan tarafından yazıldı   
Çarşamba, 14 Eylül 2011 22:12

Çıkan haberlere göre AKP hükümetin en sevilen projesi tank geliştirme projesi oldu. Bugünlerde asker sivil ilişkilerinde yeniden düzenlemeler olurken tank konusunu ele almakta yarar görüyorum. Demokratikleşme sürecini canı gönülden destekliyorum lakin bir ordunun esas sınavı askeri başarılarındadır. Bu günlerde asker-sivil ilişkileri çağdaşlaşırken, ordunun esas görevi olan savunma gücü ve bu gücün yaptırım erki göz ardı edilmemeli. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ciddi bir paradigma değişimin eşiğine geldiği bu ortamda.

Bu nedenle Tank Projesiyle birlikte silahlı kuvvetlerin yapılanmasının ne olması gerektiğini analizini yaralı görüyorum.

Yapılanma Soğuk Savaş Markalı:

NATO çerçevesinde Sovyetlerin Güney Doğu kanadına birlik tahsis etmelerini sağlamak için TSK’nin Kara gücü sayısal olarak yüksek tutulmuştur. Doğal olarak, bu kadar yüksek asker sayısı ciddi bir mekanize gücü ve binlerce tankı da beraberinde getirmektedir. ( Bunun yan ürünü de albay ve paşa sayısında enflasyondur. Aynı grup içinde vatan kurtaranların sayısında ki fazlalık da yan ürünün hediye çeki olmakta).

Tarih Bizi Yanıltmıyor:

Tarihe baktığımızda Anadolu yarımadası iki büyük meydan muharebesine sahne olduğunu görüyoruz. İkisi de Doğu’dan gelen ‘barut öncesi’ savaşlar. Sakarya muharebesini sayısal olarak benzer özellikler taşısa da uzun yıllar süren bir istila savaşının parçası olduğu için ayrı tutuyorum.

Dünya Tarihine baktığımızda iki kez tank savaşı görmekteyiz. Birincisi Kuzey Afrika’da Almanların Amerikan-İngiliz karmasıyla karşılaşması, ikincisi Almanların Ruslarla Orta Avrupa tank savaşları. Her iki tank savaşı İkinci Dünya savaşının bir parçasıdır fakat elektronik hava teknolojisinin henüz gelişmediği döneme denk gelmektedir.

Bunun dışında tarihte ciddi bir tank savaşı yoktur. Yakın geçmişte tankların rezil olduğu savaş örnekleri çoktur. Saddam’ın binlerce tankını Amerikan tank avcısı uçaklar 48 saatte yok edişi sadece son örnek.

Tank Bir Güç Göstergesi:

Sincan tecrübesinde yaşandığı gibi, ‘ Tank Sesiyle Uyanmak’ başlığında atıldığı gibi, tank bir gövde gösterisidir. Günümüz savaş gerçeklerinde ise tank hantal ve verimsiz bir silahtır. Irak’ta ve Afganistan’da ABD tank kullanamıyor. Zırhlı araçlar ise mayınların oyuncağı olmuş durumda. Durum o kadar komik ki ABD’li askerler Hummvy'lerin önüne sırıkla ekmek kızartıcı asarak mayınlardan korunmaya çalışmakta.

Son Güncelleme ( Çarşamba, 14 Eylül 2011 22:17 )
Devamını oku...
 
İNANCA DAYALI DEMOKRASİ PDF
Engin Civan tarafından yazıldı   
Salı, 23 Ağustos 2011 01:00

Mayıs 2008’de bir analizimi sizlerle paylaşmıştım  ‘Derin Ekolojinin Işığı Altında Sürdürülebilir Kapitalizm 1inci Bölüm’. Uzun bir analizdi. Türkiye’de bir çok üniversite öğrencisi olağanüstü ilgi göstermişti.

Geç de olsa analizimin ikinci bölümünü şimdi yayınlıyorum. O günkü analizin ana fikri, modern kapitalizmin hayatta kalmasının tek yolunun, şirketlerin insanı yeryüzünün bir parçası olarak kabul ederek kar faaliyetlerini planlarken çevreye uyumlu düşünmesi olduğuydu.

Son üç yılda birçok örnek yaşandı ama iki olay, BP’nin Meksika Körfezine akıttığı petrol ve Japonya’da yaşanan nükleer kaza öne çıkan olaylar oldu.

Bugünkü analizimde insanı doğanın bir parçası olarak görmeyen ve ‘her şey insan için’ felsefesini öne çıkaran dini inançların siyasi örgütlenmesini irdelemek istiyorum. İnanca dayalı demokrasi arayışları dünyamızda yeni bir trend ve 21nci yüzyıla damgasını vuracak bir  akım niteliğinde. Bu akımın karşısında durabilecek tek karşı akım da gücünü doğaya yaslamış ekolojik bilinçlenme. İlk Örnek Amerika'dan

Yeni akımların birçoğu ABD’den kaynaklı olduğu için ilk örneğimi de bu ülkeden veriyorum. Amerikan halkı ekonomik sorunlar devam ettiği için Obama’ya açtığı krediyi iptal etti. Siyasi tartışmalar sürerken karşıt  parti Cumhuriyetçiler de Obama’ya gelecek seçimde rakip olacak adayın arayışı içinde. İlk denemenin yapıldığı Iowa eyaletinde sürpriz isim olarak Michele Bachmann öne çıktı. Bachmann halen Cumhuriyetçi Partiden Temsilciler Meclisi üyesi. Şimdi sıkı durun, Bachmann'ın söyleminden size iki örnek vereceğim. Bu iki örneğin "Ekoloji mi,  inanç mı?" Açmazına nasıl ‘cuk’ oturduğuna sizler karar vereceksiniz.

Bachmann 2006 senesi Temsilci seçimlerinde  şu örnekle gündeme gelmişti. ‘ Eşim bana vergi hukuku konusunda eğitim almamı önerdi. Ben o konudan nefret etmeme rağmen Tanrı’nın emrini anımsadım ‘Kocana itaat et!’ (İncil Efesliler Bölümü). Bachmann geçen hafta katıldığı medya panelinde 5 sene önceki yorumunun arkasında durduğunu tekrarladı.

Bachmann’la ilgili ikinci örneğim 3 dönemdir Temsilciler Meclisi üyesi olan vekilin şu anda en çok saldırdığı kurum. ABD’de bulunan EPA Kurumu Türkiye’de ki Çevre Bakanlığı'nın karşılııdır. Bachmann EPA’yı ‘işsizlik yaratan makine’ olarak yaftalıyor. Başkan olursa EPA’yı kapatacağını söylüyor. Kısacası dindar bir Hıristiyan olarak Minnesota eyaletinden 3 defa seçilme başarısı elde etmiş Alman kökenli politikacı çevreyi korumak için kurulmuş bakanlığa karşı.

Son Güncelleme ( Salı, 23 Ağustos 2011 01:19 )
Devamını oku...
 
NE OLACAK PDF
engincivan tarafından yazıldı   
Salı, 09 Ağustos 2011 03:37

NE OLACAK BU MEMLEKETİN HALİ ?    

 

Dillerde Name Olmuş Bir Soruydu : 

70'li, 80'li, 90'lı yıllarda Türkiye'de en popüler soruydu. Her köşede insanların birbirine en çok  yöneltiği soruydu. Tek   

reçeteli çözüm  kültürüne alışık bir toplum için iddalı teşhisler çatışırdı.

Şimdi geldik 2011 senesine. Ne olacak bu halimiz artık günlük konuşmalarda fazla geçmiyor.

Sorunun adresi değişti. 'Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner' misali bu sorunun adresi artık başka bir ülke; 

ABD !   

Zafer Sahroşluğunu Üstünden Atamadı 

Kim ne derse desin Sovyetlerin yıkılması ABD için bir zaferdi. Başkan Clinton dönemine denk gelen yıllarda ABD ikinci altın dönemini yaşadı. Dünyada rakipsiz, bütçesi denk, işsizlik sıfır, parası güçlü bir ülke olarak  global sahnede 'tek tabanca' ülke olmanın keyfini çıkardı. İnternet devrimiyle gelen digital çağla birlikte, Amerikan toplumu sınırsız borçlanma algılamasının yarattığı psikolojiye kapılıp, üretmeden tüketmeyi yaşam tarzına dönüştürdü.   

Finans Kapitalin Boyunduruğunda Bir Toplum 

Yaşadıklarımız ve modern tarihten damıttıklarımız bize bir gerçeği öğretti: Hiçbir ideoloji insanoğlunun ekonomik psikolojisini ve davranış biçimini tamamen kestiremiyor. Ne ki her ideoloji belli teşhislerinde yerden göğe haklı çıkmaya devam ediyor. Bunlardan biriside Yoldaş Lenin'in 'Finans Kapital' analizidir. Dünyanın en yüksek kapitalizm seviyesini yakalamış bir ekonomi olarak 'Finans Kapital' ABD için gerçek bir olgudur. Amerikan Finans Kapitali siyaseti etkiliyor ve ABD' de ekonomik göstergeleri disiplin altına alacaksiyasi konsesüs oluşturulamıyor. Büyük sermaye lobileri çok güçlü ve başta vergi konusu olmak üzere tıkanmış ve acil çözüm bekleyen makro konularda tamamen ideolojik bir kampanya yönetiyorlar.

Son Güncelleme ( Salı, 23 Ağustos 2011 00:55 )
Devamını oku...
 
Suriye II PDF
Engin Civan tarafından yazıldı   
Salı, 26 Temmuz 2011 00:19
Şam Tatlısı başlıklı Suriye analizimin ikinci bölümüne devam etmek istiyorum. Birinci bölümle ilgili aldığım bir çok yorum ' Biz Suriye'yi yakından tanımıyormuşuz' mealinden oldu. Birkaç ırkçılık suçlamasını da mecburen sineye çektik, çünkü esas olan durum tespiti yapmaktı.

Benzemez kimse sana

Arap Baharı Tunus'ta başladı, Mısır, Libya Bahreyn derken Suriye'ye dayandı. Diğer üklelerde sonuç nispeten hızlı alındıysa da Suriye'de rejim değişikliği çabuk olmayabilir. Arap dünyasına baktığımız zaman iki güçlü kurum görmekteyiz. Ordu ve 'Müslüman Biraderler'. Liberal aydınlar sivil toplum örgütleri ve sol yok denecek kadar zayıf . Bu durumda en güçlü iki kurumun temsil ettiği ideolojilerin çatışması kaçınılmaz olmakta.

Mısır'da Mübarek'in koltuktan inmesi çok kolay oldu, çünkü Mısır Genel Kurmay'ı Mübarek'in arkasında durmadı, Amerikalı meslektaşlarına kulak verdi. En köklü 'Müslüman Biraderler' geleneğine sahip Mısır'da bu grup meşrulaşıp politik hayata girmeyi kabul edince iş çorap söküğü gibi çözüldü.

Suriye farklı bir profil çizmekte, diğer Arap ülkelerine benzememekte. Tavrına hayran olunur mu?  Sanmam. Suriye'de Al Assad rejimi Alevi generallerle birlikte orduya hakim. Müslüman Biraderler ordunun ateş gücüne sahip değiller, dolayısıyla çatışma ve ayaklanmalar sürüp gidebilir.

Mezhep çatışması mı?

Kolaya kaçan yorumlar bu hareketin bir demokratik ve özgürlük hareketi olduğu yolunda. Türkiye kökenli analizler 'Sırça Köşkte' oturma psikoljisinden etkilendiği için genelde bu yolu seçmekte. Hatırlatayım analizimin ilk bölümünde Suriyeli Alevilerin iktidar yürüyüşünün 40 yıl gibi kısa bir tarih dilimi olduğunu belirtmiştim. Şimdi Fransızlar öncesi Suriye'de hakim olan 'müesses nizam' tekrar filizleniyor.Ve 500 yıllık geçmişi olan düzen Sünni mezhep ağırlıklı.

Son Güncelleme ( Salı, 26 Temmuz 2011 00:38 )
Devamını oku...
 
Şam tatlısı kaç para? PDF
Engin Civan tarafından yazıldı   
Perşembe, 14 Temmuz 2011 00:24

Suriye'de Arap Baharı rüzgarıyla ayaklanmalar devam etmekte. Hillary Clinton konuyu görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor. Yemindi, Panpişti, Fenerdi derken konunun karambole gelmesinden korkarım. Suriye pokerinde pot çok yüksek, Tunus, Mısır ve Libya ile karıştırmamak gerek. Türkiye için inanılmaz riskler bulunmakta.

Bu konuda mahdut sayıda da olsa, meraklı okurları aydınlatmakta fayda var, çünkü Suriye'nin sisteminden ve yaşananlardan alınacak ders çok.

Suriye'nin Etnik Yapısı

Türkiye'nin Milli Eğitim politikası Batı'ya yönelik olduğu için Doğu ve Orta Doğu konusunda toplumsal bilgi birikimi oldukça düşük. Bu nedenle analize bir ufuk turuyla girmek istiyorum.

Suriye'nin 25 milyonluk nüfüsunun üçte ikisi Sünni müslümandır. Osmanlı'dan aldığı deneyimle dini konularda bilinçli bir şekilde sayım yapmaz, bu nedenle etnik yapıyı ancak tahmin etmek mümkündür. Suriye'de yaşayan Aleviler'in sayısı yaklaşık 1.5 milyondur. Bu gruba Şiiler ve İsmailer'de eklenirse, Sünni olmayan müslümanlar yüzde 13 civarındadır. Öte yandan değişik Hıristiyan gruplarda nüfüsun yaklaşık yüzde 10'nu oluşturur.

Alevilerin Suriye Deneyimi

12nci yüzy
ılda İbn-i Nusayr'ın liderliğinde Şii İslam'dan kopan Aleviler 1920'li yıllara kadar Nusayri olarak anıldılar. Hatay'a yakın Latakya bölgesinde yoğunlaşan Aleviler genelde toplumun kırsal ve fakir kesimini oluşturmuşlardı. Sünniler ise toplumun kentsel, ekonomik ve politik omurgasını ellerinde tutmaktaydı. Sünniler Nusarileri aşağılayıp dışladığı için aslında bir Şii kavramı olan 'Takkiye' Suriyeli Alevilerin 'Survivor' koruma zırhı olmuştu.

Fransız Kalmayalım

Birinci Dünya Savaşı kaybeden Osmanlı Suriye'yi Fransa'ya bırakır. Savaştan önce, yıllarca Nusayrileri, Osmanlı tarafından desteklenen Sünni çoğunluğa karşı kışkırtan Fransa'nın eli rahatlar. Fransızlar ilk iş olarak 1920 senesinde Nusaryilerin ismini Alevi olarak değiştirirler. Böylece Fransızlar Hırıstiyan ve Dürzülerle beraber Hz. Ali ile bağlantı kurmuş olan Alevi azınlığı yanlarına alıp, Osmanlı bakiyesi Sünni çoğunluğa karşı denge oluştururlar. Tabii ki Fransız stratejisinin esas unsuru Fransa'nın sömürge çıkarlarıdır.

Son Güncelleme ( Salı, 26 Temmuz 2011 00:39 )
Devamını oku...
 
SINIRLAR DEĞİŞMEZ PDF
Engin Civan tarafından yazıldı   
Salı, 14 Haziran 2011 00:36

Yazıyorum yazıyorum (yanlış anlaşılma riskine rağmen) bir türlü anlatamıyorum. Hata bende herhalde. Tekrar yazacağım ve bu bağlamda seçimleri yorumlayacağım.

 

Daha önce belirttiğim gibi 'Sünniler Muktedir' oldu. Gidişat pek değişeceğe benzemiyor.

 

Eskiden muhafazakar sağ denirdi, şimdi vesayet sistemi erimeye başladığı için açık konuşabiliyoruz.

 

AKP, SP, HAS, BBP ve DP partilerinin aldığı toplam oy yüzde 53.5. Bu orana MHP'den 10 puan eklersek toplam oy yüzde 63.5 eder. İşte size çekirdek tabanı Sünni müslüman olan, bekli biraz laiklerden, belki biraz Alevilerden belki biraz beyaz Türklerden oy almış blok.

 

Kemalizm, darbeler, asmalar ve kesmelerin uzun vadede hiçbir işe yaramadığını ve sayısal çoğunluğun,

akan su misali, kendi mecrasını bulacağı aşikar. Entelektüel açıdan 'Çoğunluğun kararları doğru mudur?'  tartışmasına girmeyeceğim, çünkü ayrı bir analiz konusudur.

 

Klişe keramettir. Türkiye'de sağ yüzde 65 sol yüzde 35 tir. Gerisi teferruattır. Sağı toparlayan lider iktidarı kesintisiz elinde tutar, ta ki çeteler devreye girinceye kadar. Önemli olan sağı elinde tutan liderin yozlaşmamasıdır.

 

Şimdi gelelim parti bazında kazanan ve kaybedenlere ve realite çekapına.

 

AKP: Oyunu arttırdı vekil sayıs azaldı. Başarılı mıdır? Evet başarılıdır, çünkü kimin eli kimin cebinde olduğu belli olmayan bir ülkede üç defa iktidar koltuğuna oturmak zordur. Kendi çıkarlarını her türlü çıkarın üzerinde tutan medya, adalet ve savunma sistemlerini bünyesinde barındıran bir ülkede iktidarı korumak zordur. AKP bunu başardı. Mutsuz çoğunluklar sandık başında konuştu.

Son Güncelleme ( Salı, 14 Haziran 2011 00:51 )
Devamını oku...
 
WHERE IS THE KEKLİK ? PDF
Engin Civan tarafından yazıldı   
Pazar, 15 Mayıs 2011 12:51
Seçimler yaklaşıyor. Türkiye havaya girmiş, herkesin sonuçlarla ilgili tahmini var. Tahminlerin çoğunun ardında sonucu etkileyip iktidar denklemini kendi lehine bozmaya çalışanların sayısı yüksek.

Politikaya soyunmadığım için sempatik olmak zorunda değilim. Medya patronum olmadığı için taraflı olmak zorunda da değilim. Sadece kayıda geçmesi dileğiyle seçim konusunda bir analiz yapmak istiyorum.

Önce Kendi Pozisyonum

Daha önce bu köşede defalarca yazdım. Dünyadaki değişim rüzgarını Türkiye'de yakalayan tek parti AKP'dir. Doğrusuyla, yanlışıyla demokratikleşme adına attığı adımları destekledim. Çağdaş yaşamın sağlandığı, faşizimden arınmış, bürokrasinin derin koridorlarından yönetilmeyen bir Türkiye için AKP'in panzehir olduğunu düşünen birisiyim.

Malum Sonuç

Genel kan
ı AKP'in iktidarı tek başına yakalayacağı doğrultusunda. Referandumda yüzde 55 olarak çıkan evet oyları 10 puan azalsa bile yüzde 45'le AKP yine iktidar ve Erdoğan en uzun hizmet gören Başbakan olmaya aday.

Bu görüşü savunanlar AKP'in ekonomik başarısını öne sürmekteler. Burada bir parantez açacak olursak, özellikle en düşük gelir seviyesindeki yüzde 20'nin son 8 yılda ciddi aşama kaydettiğini görüyoruz. Bence bu AKP'in en büyük seçim kozudur.
Son Güncelleme ( Salı, 26 Temmuz 2011 00:39 )
Devamını oku...
 
Sabah Gazetesi söyleşisinin tam metni PDF
Engin Civan tarafından yazıldı   
Çarşamba, 09 Mart 2011 21:43

Ocak 2011'de hiç tanışmadığım bir gazeteci  beni aradı ve söyleşi yapmak istediğini söyledi. Başımdan geçen felaketin üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen bu konudaki rezaletleri unutmadım ve unutamam. Ben de kendisine detaylı bir şekilde yazılı cevaplar vererek bir dizi e-posta gönderdim.

İki gün önce soyleşinin bir bölümü yayınlandı. Doğal olarak Türkiye medyasının sansasyonel tarafı ağır bastı. Akabinde ünlü paparazziler konunun üstüne atladılar ve söylemek istediklerim biraz güme gitti.

Gazeteci arkadaş da bu duruma üzüldü. Kendisinden izin aldim ve benim e-postalarımdan çıkardığı ve gazeteye sundugu söyleşinin tam metnini burada yayınlıyorum.

Her musubetten bir hayır çıkar. Artık bundan 17 sene önceki gibi kontrol altında tutulan yerleşik medya yok. O medyayla dans eden adalet sistemi yok. İnternet medyası sayesinde ensesi kalın olmayanlar da sesini duyurabiliyor.

Şu anda çekindiğim medya patronum yok. Üzerimde iş takipçisi yayın yönetmeni baskısı yok. Tetikçi medyacıların sindirdiği adalet sistemine tabi değilim. Üstüne ustlük oy toplamak için sempatik olmak zorunda da değilim. Turkiye'de hiç bir iş yapmadığım için bana saldıracak bürokrasi de yok. Türkiye'de iş yapan patronum da yok.
Yani fikirlerimi korkmadan yazabiliyorum.

YAŞASIN internet medyası!

Söyleşinin tam metni :

Engin Civan ve Selim Edes isimleri uzun yıllar kamuoyunu meşgul etmişti. Olayın temeli 5 milyon dolarlık bir rüşvet alışverişine dayandırılıyordu. Civan, olayı, sonrasını ve Amerika'daki yaşamını ilk kez anlattı. Tarihe, 'Civangate Skandalı' olarak geçti. Olay, Emlak Bankası eski Genel Müdürü engin Civan'ın, 19 Eylül 1994'te, Alaattin Çakıcı'nın adamı Davut Yıldız tarafından vurulmasıyla patlak verdi. 5 milyon dolarlık rüşvetini geri alamayan ESKA İnşaat Şirketi'nin patronu Selim Edes, mafyadan yardım istemişti. Yargılandılar. Türkiye'de yıllardır hemen herkesin diline pelesenk olan, Selim Edes'in sarf ettiği "Rüşvetin belgesi mi olur p..." sözü litaretüre girdi. Aradan geçen yıllar Civan'ın yaşadıklarını unutturmamış, tam tersine kendi deyimiyle hep, 'sıcak' duruyor. Skandalın her iki kahramanı da Amerika'da yaşıyor. Bir arkadaşının yanında finansal danışman olarak çalışan Civan, aynı zamanda Washington'da küçük bir dükkanda plastik tabak, çatal, bıçak, kağıt havlu, telefon kartı ve nalburiye malzemeleri satıyor. Annesinin yemeklerini, Fatih Camii'nin avlusunu, Bebek'te yürüyüşü ve Beşiktaş maçlarına gitmeyi özlediğini söyleyen Civan'la Özal'la nasıl tanıştığını, genel müdürlük döneminde yaşadıkları, cezaevinden çıktıktan sonra ABD'ye gidişini ve en önemlisi Türkiye'de neleri özlediğini konuştuk.

Son Güncelleme ( Çarşamba, 09 Mart 2011 23:09 )
Devamını oku...
 
Ve Sünniler Muktedir Oldular PDF
Engin Civan tarafından yazıldı   
Salı, 07 Aralık 2010 14:46

İki gün önce Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nu Georgetown Üniversitesi'nde izleme fırsatı buldum. Kendisi sempatik bir konuşmacı. İçerik olarak Fransız düşünür Braudel'in coğrafi gerçeklere dayalı analiziyle Türkiye'nin yeni bir restorasyon/tranformasyon döneminden geçtiğini vurguladı.

 

Baştan belirtmek isterim; başlığımıza Davutoğlu'nun konuşması ilham kaynağı olmadı. Bu başlık haftalardır aklımda ancak şimdi fırsat buldum. Dışişleri Bakanı'nın konuşması sadece başlığın teyidi oldu.

 

Davutoğlu konuşmasında komşularla 'sıfır sorun', Avrupa (özellikle Balkanlar) ve Asya ile (özellikle İran) iyi ilişkiler, Afrika'ya açılma özlemini dile getirirken adeta Osmanlı İmparatorluğu'nun en tepe noktada hakim olduğu ve nüfuzlu olmak istediği coğrafyalara değindi.

 

Analizimizin konusu Davutoğlu'nun ne kadar gerçekçi ya da ne kadar hayalperest olduğu değil. Sünnilerin muktedir olması çerçevesinden bakarsak güncel medyatik vızıltıların arasından ufku daha net görebiliriz.

  

Diyarbakır'lı Ziya Gökalp'tan  Bugüne

 

Türklük ve Türk kavramlarının fikir babası sayılan ve İttihat Ve Terakki Partisi'nin Kültür Komitesi üyesi, Zaza kökenli Gökalp, modernleşmeye susamış genç askerlere ideolojik altyapıyı oluşturdu.

 

Zamanın idealistleri modernleşme ve batılılaşma kavramlarını eş anlamlı kullanarak özellikle din unsurundan arınma ve kurtulma arayışına girdiler. Abdulhamid'in tahttan indirilmesi ve sağ kültürde sürekli Abdulhamid'e referans yapılması bir raslantı değildir.

 

Abdülhamit'in tahtdan indirilmesi  bir dönüm noktasıydı. Kostantiniye'nin fethiyle Bizans bürokrasisini, Mısır'ın fethiyle Sünni müslümanlığı kendine itici güç edinen Osmanlı İmparatorluğu, Abdülhamit'in gücünü kaybetmesiyle dağılma sürecine girdi. Oysaki aynı padişah İmparatorluğun en ciddi batılılaşma ve modernizasyon hamlesini başlatan padişahtı.


İttihatçilerin hayalperest ihtirasları olmasa İmparatorluk bu kadar çabuk dağılırmıydı ? Bilinmez.

Batıdan yükselen milliyetçilik dalgasına karşı, sanayi devrimi trenini kaçırmış Osmanlı ne kadar ayakta kalırdı, kestirmek zor. Ancak filmin  sonu hızlı ve kesin geldi.

 

Kemalistlere Yeterince Birikim Kaldı

 

Ulusal Bağımsızlık Savaşı herkesin malumu, o konuya girmeden, biz savaş sonrası ideolojik ortama bakalım. Evet İttihat Terakki dağılıp gitmişti ama Gökalp ve benzeri entellektüellerin bıraktığı kültürel model yerinde duruyordu. Müslümanlığı ve Osmanlı'nın Sünni modelini geriye düşmenin bir numaralı adresi gören askerler, çözümü Fransız laiklik modelinde buldu.

 

Fransızların laiklik modeli pratik bir çözümdü ama yeni cumhuriyette uygulanan şekli sürdürülebilir bir adaptasyon değildi. Fransızlar kamusal alanda laikliği uygularken Katolik kilisesinin adeta paralel bir devlet gibi Fransa'da faliyetini engellemediler.

Kemalistler ya bu farkı görmedi ya da görmemezlikten geldi.

200 Senede Geri Gelen Güç


Gazi Mustafa Kemal'in aklından geçenleri bilmiyoruz. CHP'ye alternatif olarak bir parti kurulmasına izin verdi. Bu parti o kadar büyük bir patlama yaptı ki parti anında kapatıldı. Bu toplumsal patlama ve acele kapatılma aslında arkadan gelecek partilerinde kaderinin işaret fişeği olacaktı.

Son Güncelleme ( Salı, 07 Aralık 2010 15:19 )
Devamını oku...
 
Zor Denge PDF
Engin Civan tarafından yazıldı   
Pazartesi, 20 Eylül 2010 01:25

Referandum bitti analizler mebzul. Eh artık banada bir analiz yapmak farz oldu.

Bundan  28 ay önce genel seçim sonuçlarını değerlendirirken 'Dörtiye = Dört Türkiye' analizimde bugünün sonuçlarını öngörmüştüm. O gün yazdım, CHP yeni bir partiye hamiledir. Bugün Kılıçtaroğlu doğdu.

Aynı analizde milliyetçilikten ulusalcılığa dönen MHP'yi mercek altına almıştım. MHP politikalarını sadece Kürt politikasına odaklamış olursa maliyeti yüksek olur, pahalıya mal olur şeklinde bir sonuca ulaşmıştım. 'Netekim' olduda.

Bölünme Var Mı?

Bence BDP boykotu başarısız olmuştur. Boykot kendini sadece Hakkari ve Şırnak gibi stratejik önemi olmayan illerde tam anlamda hissettirmiştir. Güneydoğu'da Van, Kars, Malatya v.b. illerde boykot ters tepmiştir.

Yakın çevremdeki dostlarıma haftalar önce kişisel referandum tahminimi 55-45 'Evet' olarak iletmiştim.

Bunu tahmin etmek o kadar basitti ki, masraflı araştırmalara gerek yoktu. İslamiyet kültür şemsiyesi altında olan Sünni Kürt vatandaşların 'Evet' oyları, ortadan 50-50 bölünmüş kamuoyunda yüzde 10'luk bir salınım yaratacak ve sonuç 55-45 'Evet' çıkacaktı. İstanbul, Türkiye'nin aynası olarak tam bu sonucu gösterdi.

Başka Bir Bölünme Var

Bölünme denince akla hemen Güneydoğu'da bağımsız bir Kürt Devleti gelmekte. Böyle bir sonuç ne bölgedeki Kürtlerin ne de Ankara'daki merkez yönetiminin yetkisinde. Bölünme konusunda oyuncu sayısı çok. Konu tarafları aşar. İlgili güçlerin çıkar çatışmasının kesiştiği ortak nokta, statükonun korunması. (Komplocuları rahatlatayım. İran'dan dolayı ABD, önümüzdeki 25 sene Irak ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü korumak arzusunda).

Ancak gözlerden kaçan başka bir bölünme var. Coğrafi olmayan, fiziksel olmayan başka bir kopma söz konusu. Trakya, İzmir ve çevresindeki iller siyaset kültürü olarak Anadolu yarım adasından tamamen kopmuş durumda!!!

Antalya, Mersin, Adana ve Hatay daha farklı. Bu illeri Trakya ve İzmir çevresi ile aynı kefeye koymak yanlış olur. Bu illerin 'hayır'da ortak olması koptukları anlamına gelmiyor.

İzmir bölgesi ve Trakya'nın bu kopukluğu önümüzdeki genel seçimde çok daha ciddi 'siyaset malzemesi' olmaya namzet.

Anayasa Değişikliği Tanzimat Kadar Önemli Bir Milat

Evrensel insan haklarına, devlet fetişiziminden uzak bir anayasaya yönelmek genelde hayırlı bir başlangıç. 200 yıldır çağdaşlaşma ve batılılaşma arasında bocalayan bir millet sonunda doğru yolu buluyor. Dünyada değişen rüzgarları doğru okuyamayan elitler (ya da kanaat önderleri) sonunda boyaya boyaya kendi kendilerini odanın köşesine sıkıştırdılar.

Son Güncelleme ( Pazartesi, 20 Eylül 2010 01:46 )
Devamını oku...
 
Bektaşi PDF
Engin Civan tarafından yazıldı   
Salı, 14 Eylül 2010 00:35

Referandum Bana Niçin Tuğrul Şavkay'ı Hatırlattı

Bu dünyadan göçeli yedi yıl olmuş, dün gibi. Bilen bilir, rahmetli Tuğrul, Türkiye'de gurme yemek ve onunla beraber kaliteli şarap ve benzeri unsurları kamuoyuna tanıştıran kişidir.

Boğaziçi Muhabbetleri

Tuğrul ile beraber üniversitede okuduğumuz yıllardı. 12 Eylül askeri darbesine giden yolun asfalt çalışmaları çoktan başlamıştı. Tuğrul fokur fokur, pozitif enerji yüklü, güleç. Konularımız belli. Asiye, pardon, Türkiye nasıl kurtulur?

Sağ modeller, sol modeller. Devrim şehirden başlayıp kırsala mı yayılacak yoksa kırsalda başlayıp kente mi inecek? Şair Özdemir Asaf'ın Bebek'teki mekanında, Kampüs'te Şakir'in çay ocağında esas konu bu.

Ecevit-Demirel çekişmesi işin tuzu biberi. Tuğrul dengeli bir yaklaşım içinde. Hem Cumhuriyet okuyor hem Tercüman. 'Türkiye Folklorunun El Kitabı'nı yazmış Tahir Alangu'dan, Türk romanının en üretken kalemi Kemal Tahir'den örnekler veriyor. Geleneklere takılmış, milli burjuvaziden yoksun bir toplumun devrim fakiri olduğuna dair sohbetler. Bu toplumda devrimin 'D' sini göremez, görse görse evrimi görür. 'Netekim', sonunda evrimi değil dört yıldızlı 'Evren'i gördük.

Neşesinde, piknik şahsiyetinde, damak tadı ve lezzet ayrılmaz parçasıydı Tuğrul'un. İster istemez konular, sonunda, Fransız kültürüne hakim birisi olarak, gastronomiye dayanıyordu.

O Günkü Türkiye

Nüfüsu genç Türkiye'de hatırlamayan hatırlayandan  fazladır. 70'li yıllardı.Türkiye soğuk savaşın pençesinde kıvranan fakir bir ülkeydi. Ankara'daki bürokratlar, politikada olduğu gibi ekonomiyi de çıkardıkları kanunlarla yürütüyorlardı. Döviz kanunla yasaklanmıştı, ithalat ayrıcalık aracı olan bir faktördü. Resmi kur üzerinden yapılan ithalat büyük rant kaynağıydı.

Son Güncelleme ( Salı, 14 Eylül 2010 00:48 )
Devamını oku...
 
Bir Düzine Neden PDF
Engin Civan tarafından yazıldı   
Salı, 24 Ağustos 2010 13:34

Anası danası derken geldik ilk ciddi anayasa değişikliğine. Havada dolaşan sloganlar içi boş balonlar gibi uçuşurken ben de konuşulmayan bir düzine gözlemimi sıralamak istedim.

Türkiye'nin içindeki coğrafyanın tarihi, 'hesaplaşma' silsilesi olarak özetlenebilir. Umarız anayasa değişikliği bu sefer 12 Eylül  darbesiyle hesaplaşma olarak algılanmaz. Ortadoğu geleneğini bırakalım, çağdaş  olalım. Demokrasiyi ileri götürmek için çaba gösterelim. Çağdaş Türkiye ve demokratik insanca yaşam için referandumu analiz edelim.

1. Türkiye Cumhuriyeti tek tip vatandaş yaratma çabasında çarpık bir yapılanmaya gitmiştir. Evet, bunun için yeni bir anayasa düzenlemesi gerekmekte.

2. Yargının bağımsızlığı Türkiye'de bir şehir efsanesidir. Evet, belki kocasını baltayla kesen kadına kanunu uygulayan yargı bağımsız olabilir ama siyasi davalar  farklıdır. Siyasi davalarda yerel mahkemenin kulağı Ankara'da, gözü medyadadır.

3. Türkiye'de merkezi yönetimden çekinen etnik gruplar selameti belli kurumlarda ağırlık sahibi olmaya yöneltmişdir. Örnegin, Hakimler Savcılar, HSYK, kurumunda yaşanan, telaffuz edilmeyen bir güç kavgasıdır. Evet, çağdaş anayasa çağdaş kurumların önünü açar.

4. Dünyanın en büyük ordularından biri olan TSK'nın 'iç ve dış düşmanlar' paranoyasını aşıp esas görevinin 'anayasal  düzeni' koruma olduğunu bilincine kavuşması gerekmektedir. Evet, çağdaş demokrasilerde görev budur.

5. Dünyada demokrasi anlayışı yeni bir transformasyondan geçmektedir. Bu değişimde iki unsur öne çıkmakta. Birincisi çevreye saygılı bir kapitalizm, ikincisi inança dayalı demokrasi. Evet, umarız yeni anayasa global değişimelere ayak uydurmak için vesile olur.

6. Yazıya çarpıklıkla başladık devam edelim. 'Hindustan' müslümanlarının Kurtuluş Savaşı için gönderdikleri yardım parasıyla kurulan İş Bankası Türkiye'nin en büyük finans kurumudur. Aynı demokrasinin ana muhalafet partisi CHP, İş Bankasının en büyük ortağıdır. Evet, siyasette ve ekonomide serbest rekabetin önünü açmak gerek.

Son Güncelleme ( Salı, 24 Ağustos 2010 13:56 )
Devamını oku...
 
Yeni Meksika PDF
Engin Civan tarafından yazıldı   
Salı, 13 Temmuz 2010 15:29

2006 senesinin Nisan ayında aşağıdaki yazımı yayınladım. Açılım oldu, kapanım oldu, ekranlarda, gazete köşelerinde 'air-head' ler bol bol ahkam kesti, kalemşőrlük yaptı.

Sonuç:  Sıfıra sıfir elde var eksi.

Yazımı tekrar yayınlıyorum, belki gerçekci yaklaşımlara vesile olur.

Yeni Meksika

Bu analizimizin konusu ABD’nin Meksika sınırındaki eyaleti “ New Mexico”, Yeni Meksika. Rio Grande nehri ABD ve Meksika’yı birbirinden ayırmakta ve ABD’nin Yeni Meksika Eyaleti'nin bildiğimiz Meksika devleti ile doğal sınırını oluşturmakta.

Yeni Meksika’yı göz ardı etmeyin lütfen. Yüz ölçümü 315 bin kilometre kare, Türkiye’nin yüzde 40’ı. Gerçi nüfusu sadece birkaç milyon  ama etnik yapısı ilginç.

Eyaletin Özellikleri

Yeni Meksika Eyaleti ABD federal devletine 1912 senesinde katılmış. ABD’nin her eyaleti gibi kendi senatosu ve temsilciler meclisi bulunmakta. Halk tarafından seçilen temsilciler eyaletin, eğitim, sağlık ve asayiş gibi konularında yasama yetkisine sahipler. Yine halk tarafindan seçilen eyalet valisi yürütme yetkisine sahip ve eyalet polisi, İç İşleri Bakanı'na değil, eyalet valisine bağlı.

B
uraya dikkat!!! ABD İç İşleri Bakanı ülkenin Milli Parklarından, doğal güzelliklerinden  ve anıtlarından sorumludur. (Bizim İç İşleri Bakanı Sn.Aksu’nun soyismi ABD’de çok prim yapardı vallahi!!!)

Yeni Meksika’nın her ABD eyaleti gibi kendine özgü resmi eyalet bayrağı, resmi eyalet kuşu ve resmi eyalet marşı bulunmakta. Yeni Meksika için ilginç olan diğer 49 eyaletin aksine resmi iki marşının bulunması. Birisi İngilizce diğeri İspanyolca. Yeni Meksikan’nın bayrağı da ilginç. Sarı zemin üstüne kızıl Kızılderili güneşi. Adı da ’Ziya’.

Merak eden bu bağlantıdan ulaşabilir : http://www.state.nm.us/category/aboutnm/fastfacts.html

Tarihsel Yapı

Bu topraklar, beyaz adam tarafindan işgal edilmeden, İspanya’dan gelen koloniyalist-emperyalistler tarafindan bir hayli hırpalanmış. Bu sisteme dayanamıyan Kızılderili ve diğer endojen halklar 1680 yılında ayaklanarak İspanyolların kurumlarını yakıp yıkmışlar.

Sonunda Katolik Kilisesi hatasını anlayıp yerli halkın inanç özgürlüğünü serbest bırakmış. Katolik Hristiyanlığı ve yerel dinleri birarada ve paralel yürüten bir sentez ortaya çıkmış.

Bugün konuşulan İspanyolca’nın bir kısmı Orta Cağ’dan kalma ve İspanya’dan 300 yıl önce gelen kültürü farklılaştırmak için ’Hispanic’ deyimi kullanılmakta. Bir başka ilginç tarihsel detay ; İspanyol Engizisyon mahkemesinden kaçıp Osmalı topraklarına yerleşen Sefardik Museviler gibi, Yeni Meksika’ya sığınanlar da olmuş. Bir farkla ki onlar kendilerini katolik olarak lanse etmişler ve kendilerine Kripto Musevi ’conversos’ denmiş. Sizin anlayacağınız bu topraklar da ’dönmelere’ ikinci vatan olmuş.

Siyasi Yapı

Yukarıda sözünü ettiğim etnik yapı rakamlarla şöyle; yüzde 38  Hispanik, yüzde 9 Amerikan yerlisi, gerisi beyaz. (Ya da TV’in ilk günlerinden kalma yanlış çevirme ile Kafkasyalı !!) Ancak  Yeni Meksika’nın seçim sonuçları  ilginç ve düşündürücü bir siyasi yapı sergilemekte.

Son Güncelleme ( Salı, 07 Aralık 2010 15:14 )
Devamını oku...
 
Exodus 47'den Mavi Marmara'ya PDF
Engin Civan tarafından yazıldı   
Pazartesi, 21 Haziran 2010 12:24

Ortadoğu'da tarihsel gelişim karmaşıktır. Bu coğrafya, ”Duyduklarının hiç birine, gördüklerinin yarısına inan” şeklinde bir deyimi boşuna üretmemiş. Eski Amerikan Başkanı Carter'dan dinlemiştim; başkanlık görevinden sonra iyi niyet elçisi olarak Ortadoğu'ya ziyarete gitmiş. Filistin'de ufak bir beldede yöre sakinleriyle çay içip sohbet ederken belde belediye başkanı ayağa kalmış. ”Sayın Başkan Allah buralara Musa'yı gönderdi olmadı, İsa'yı gönderdi sorunlar bitmedi, Muhammed'i gönderdi bir şey değişmedi. Şimdi siz mi bu bölgeyi adam edeceksiniz” mealinden açıklama yapmış. Üzerinden 20 küsür yıl geçti değişen bir şey yok.

Türkiye-İsrail İlişkilerinin Tarihsel Akışı

1947 senesinde Nazi toplama kamplarından kurtulan yüzlerce Musevi bir gemi satın alıp Filistin'e doğru yola çıkarlar. Gemi tıka basa kadın, erkek, çoluk çocuk doludur. Gemide Musevi olmayan yabancılar da bulunmaktadır. Gemiyi Musevilerin radikal kanadı olan bir grup finanse etmektedir. Geminin adını Exodus 47 olarak değiştirilir. İngiliz Kraliyet Donanması uluslararası sularda gemiye müdahale eder Filistin sahillerine yaklaşmasına izin vermez. Gemide çatışma çıkar bir kaç sivil İngiliz komandoları tarafından öldürülür. Gemi Fransa'ya geri döner, misyon başarısızlıkla sonuçlanır.

Ancak bu olay dünya kamuoyunu sarsar ve İsrail devletinin kurulma sürecini tetikler. 1954 senesinde İsrail kurulur ve ABD İsrail'i hemen tanır.

İkinci Tanıyan Kim?

Geçtiğimiz günlerde, Menderes'in idam edilmesiyle sonuçlanan 27 Mayıs askeri darbesinin 50nci yıl dönümünde ruhu bol bol şad edildi. Askeriyle, medyasıyla, mahkemesiyle büyük bir tezgahtı ve haksızlıktı. Ortadoğu'da sık sık rastlanan bir kaderdi, Türkiye de nasibini aldı. Ancak Menderes hükümeti Ortadoğu tarihine belki de başka bir özelliğiyle geçecek. Bugün bile varlığı global politikalara damgasını vuran İsrail'i hür iradesiyle dünyada tanıyan ikinci ülke, Menderes hükümetinin yönetimindeki Türkiye Cumhuriyeti’dir. İsrail henüz 22 aylıktır, tarihler Mart 1956'yi göstermektedir.
Son Güncelleme ( Pazartesi, 28 Haziran 2010 23:51 )
Devamını oku...
 
<< Başlat < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki > Son >>

Sayfa 8 > 9

Makaleler